Banja Luka – Tuzla -Sarajevo

3 grada/ 15 govornika
Prva međunarodna sedmica inženjerstva u BiH

Novosti

POZIV ZA POSTER SESIJU I PRAVILA

POZIV ZA POSTER SESIJU I PRAVILA

15151-1200x800.jpg

POSTER SESIJA:  PRIJAVE OD 10. OKTOBRA DO 12. NOVEMBRA 2018. GODINE

BH SEDMICA INŽENJERSTVA VAS POZIVA DA PRIJAVITE RAD NA  POSTER SESIJU  “INŽENJERSKA RJEŠENJA – STUDIJA SLUČAJA BIH”  KOJA ĆE BITI ODRŽANA 28. I 29. NOVEMBRA/ STUDENOG 2018. GODINE U TUZLI, U OKVIRU PROGRAMA III BUSINESS STRATEGIC FORUMA (BSF).

 

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVE 10. 11. 2018. GODINE

Poster sesija je savršena prilika da na događaju, prvenstveno namijenjenom predstavljanju i međusobnom povezivanju predstavnika tehničke industrije u BIH, kompanije pokažu inovativnost koja doprinosi njihovom uspješnom poslovanju i budu po njoj prepoznate od strane BH i šire stručne javnosti.

Poziv je otvoren za kompanije registrovane u Bosni i Hercegovini.
Poster sesija u formi sajma održat će se  28. i 29.11.2018 u sklopu Business Strategic Foruma u holu Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog Kantona u Tuzli.

Stručni žiri, u čijem će sastavu biti međunarodni i BH naučni radnici, eksperti iz tehničke industrije, članovi inženjerskih udruženja i učesnici Business Strategic Foruma, poslije provedenog ocjenjivanja izabrat će deset inovativnih rješenja/ postera koji će biti prezentirani  učesnicima BSF u četvrtak 29.11. 2018. godine.

 

Tematske oblasti poster sesije:

 1. Inovativna rješenja koja pospješuju proizvodnju u kompaniji
 2. Inovativni proizvodi /usluge koje kompanija nudi
 3. Intelektualno vlasništvo u sklopu kompanije koje se aktivno koristi u proizvodnji

Format i sadržaj postera:

 • Format postera: ( 100x 70) cm
 • Rad/ poster treba predstavljati:
 • inovaciju koja direktno doprinosi kompaniji na neki od načina pomenutih u tematskim oblastima
 • određenu naučno istraživačku komponentu/ predstavljanje inovativnosti pristupa, ideje ili proizvoda,
 • potrebe, načine i tehnologije korištene u implementaciji,
 • poboljšanja u odnosu na manje inovativnu alternativu.
 • Posteri ne smiju sadržavati informacije o cijenama proizvoda/usluga. Radovi čiji fokus bude prodaja proizvoda/ usluga kompanije, neće se uzimati u razmatranje.
 • Posteri koji budu zahtjevali modifikacije kako bi kvalitetnije odgovorili na naučno-istraživački kriterij, vraćat će se autoru na korekcije ukoliko budu dostavljeni Žiriju u zadanom roku. .
 • Kompanija na vlastiti zahtjev, uz poster može imati izlagački prostor za brendiranje, prema zvaničnom cjenovniku

 

Organizator preuzima obavezu printa/ štampe postera na osnovu dostavljne pripreme od strane kompanije/ autora.

 

Prezentacija 10 najboljih/ pravila:

 • Deset najboljih inovativnih rješenja/ postera će biti prezentirani učesnicima BSF, prema programu za četvrtak 29.11. 2018. godine,
 • Dužina prezentacije ukupno 10 minuta ( 5 minuta prezentacije; 5 minuta pitanja )
 • Pravila prezentacije: kao za poster s tim što može imati multimedijski sadržaj.
 • Format slajdova ili fotografija korištenih za prezentaciju prema vlastitom izboru.

Uslovi za učešće:

 • Prijavom prijedloga za poster sesiju, kompanija prihvata i odobrava prezentaciju na III Business Strategic Forumu; Prihvata medijsku promociju njihovog inovativnog rješenja i predstavnika.
 • Kompanije su odgovorne za kreiranje postera u skladu sa pravilima u pozivu.
 • Na osnovu zahtjeva kompanije , koji treba dostaviti najmanje dvije sedmice prije datuma početka realizacije događaja, organizator će prema zvaničnoj ponudi, obezbijediti izlagački prostor..
 • Organizator preuzima obavezu printa/ štampe postera u zadanom formatu.
 • Krajnji rok za dostavu prijedloga postera novembar 2018. godine

Način prijavljivanja

 • Prijave putem registracijskog obrasca sa naznakom za poster sesiju
 • Uz prijavu dostaviti Sažetak ( naslov i kratak opis sadržaja postera, naziv kompanije i imena autora )
 • Prijave koje budu dostavljenje najkasnije 7 dana prije krajnjeg roka 10. novembar 2018. godine stiču pravo na korekcije prema instrukcijama odbora za selekciju koje u zadanom roku trebaju implementirati, te korigovan rad ponovo prijaviti do datuma određenog za zatvaranje prijava.
Bitni datumi
Prijave radova od 10. oktobra/ listopada  do 12. novembra/ studenog 2018. godine
Ocjenjivanje stručnog žirija od 14.do 17. novembra/ studenog 2018. godine
Saopštenje rezultata 18. do 20. novembra/ studenog 2018. godine
Poster sesija 28. i 29. novembra/ studenog 2018. godine
Prezentacija najboljih 10 29. novembra/ studenog 2018. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *