Prijavni obrazac / Registration form

Cijene kotizacije

Excel formu preuzmite ovdje.

Ako se prijavljujete kao “Aktivni sudionik”:
Aktivni učesnici (prezentacije, poster sesija) – Kotizacija omogućava prisustvo svim predavanjima, prezentacijama, panelima, radionicama, pratećim sadržajima, EXPU, ručkovima, večerama, kafe pauzama. Za ovu grupu učesnika kotizacijom su obuhvaćeni troškovi štampe postera (100×70 cm) kao i tehnička podrška za prezentaciju

Ako se prijavljujete kao “Pasivni sudionik”:
Pasivni učesnici – Kotizacija omogućava prisustvo svim predavanjima, prezentacijama, panelima, radionicama, pratećim sadržajima, EXPU, ručkovima, večerama, kafe pauzama

Pravila za učesnike poster sesije

Pravila za učesnike poster sesije pronađite ovdje!

PDF Brošura “BH ENGINEERING WEEK”

Preuzmite brošuru

UPUTE ZA PLAĆANJE KOTIZACIJE

Pravna lica: Zbog fakturisanja potreban ID/PDV broj kompanije

Fizička lica: Potreban matični broj , Ime Prezime i adresa

Uplate na račun:

Colosseum doo Tuzla

Sparkasse Bank  199 506 000 679 8597